Start Uppåt Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

Audiometri


 

Audiometri används för att bestämma vid vilken ljudnivå den person som testas börjar uppleva ljud, hörtröskeln. Man använder sig av speciellt utvalda toner som presenteras i en fastställd ordning och i olika ljudstyrka. Man kan utföra denna test både manuellt och automatiskt. Inom företagshälsovården används oftast automatiska audiometrar medan primärvården, skolhälsovården och hörcentralernas audionomer föredrar manuella tester. Man anger ljudnivån i dB (decibel) där 0 dB motsvarar en genomsnittlig hörtröskel för en population av förmodat "normalhörande" personer, eller som man kanske hellre bör uttrycka det, personer med hörsel i "originalskick".
   
Audiometrar från Amplivox Screeningaudiometrar för primärvård och skola
Audiometerkoncept PRIMUS från Auditdata  
Audiometrar från Entomed Automatisk screening för Företagshälsovård
Audiometrar från Maico  
Audiometrar från Sibelmed Diagnostiska audiometrar för öronläkare
Audiometrar från Vivosonic Kliniska audiometrar för audionomer
  ABR, ASSR, CAEP mm. för djupare klinisk undersökning
Senast ändrad: 02 juli 2014