Start Uppåt Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

Hörselburar


 

En hörselbur gör att man kan utföra audiometriska tester i en mätmiljö som inte är helt idealisk. Hörselburen ger en god dämpning av det störande bakgrundsljudet så att man oftast kan testa hörseln ner till nivåer omkring 0 dB, vilket sällan är möjligt utan en hörselbur, eller ljudisolerat rum.

I priserna för våra hörselburar ingår frakt från fabriken till mottagarens ytterdörr. Om Ni önskar att vi kommer och monterar buren tillkommer kostnad för detta, samt resa från vårt kontor till Er.

Hörselburar från Sibelmed

Hörselburar från IAC 

Senast ändrad: 02 juli 2014