Start Uppåt Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

OAE (Oto-Akustiska Emissioner)


 

OAE klassas i olika typer. TEOAE (Transient Evoked Oto Acoustic Emissions) och DPOAE (Distortion Product Oto Acoustic Emissions). Den används för att kontrollera delar av hörselorganets funktion, in till de yttre hårcellerna i cochlean (öronsnäckan).

OAE från Maico                                                    Integrity OAE-screener

Ultraljudstvätt av kuffar till OAE

Senast ändrad: 02 juli 2014