Start Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

Bilder


 

Utställning vid Audionomdagarna i Luleå 22-23 maj 2013    
Utställning vid STAF-mötet i Falun 13-14 mars 2013 Utställning vid SPAF-mötet i Visby 18 april 2013
Utställning vid STAF-mötet, Tema Hörsel, i Linköping  28-29 mars 2012 Utställning vid Audiologisk Dag i Göteborg 7 november 2012

Första gången vi visar Primus från Auditdata i Sverige

Utställning vid STAF-mötet i Uppsala 23-25 mars 2011

På utställningsbordet syns Integrity från Vivosonic, här för första gången visad med den nya ASSR-modulen. Något som väckte stort intresse.

Utställning vid Audiologisk Dag i Örebro 31 oktober 2011
Installation av Sibelmed S40-E Hörselbur (135*135 cm yttermått) hos Audionommottagningen på Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Buren finns även i måtten 90*90, 110*110, 125*125 och 85*72 cm.

    
   
   
Senast ändrad: 02 juli 2014