Start Uppåt Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

Rhinomanometri


 

Med Rhinometri mäter man luftflödet i näsan vid in- och utandning för att undersöka om det finns någon förträngning i näsgången. Skulle det finnas indikation på en förträngning kan man ge nässprej och sedan göra om mätningen. Man kan då bedöma om det beror på en slemhinnesvullnad eller om man skall söka annan anledning.

Rinomanometer från Sibelmed

Senast ändrad: 02 juli 2014