Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

Amplivox


 

Entomed MedTech AB är svensk representant och servicecenter för Amplivox

Vid köp av audiometer, teckna samtidigt ett kalibreringsavtal så slipper Ni hålla koll på när det är dags för den återkommande kalibreringen!
116

En enkel, portabel audiometer. Med sin låga vikt, endast 720 gram, är den perfekt för skolsköterskan och distriktssköterskan som tar apparaten med sig mellan olika skolor eller vårdtagare. Levereras med passande bärväska, svarsknapp och hörtelefoner. Kan även levereras för batteridrift och/eller med ljuddämpande kåpor som tillval. Kan även kompletteras med en liten portabel termoskrivare för utskrift av hörtrösklar. Kan också levereras med hörtelefonerna i en dämpande kåpa, Audiocups, som dämpar störande kringljud och på detta sätt höjer kvaliteten på hörselmätningen.

Ladda ner broschyr som PDF

 

170

En portabel, automatisk audiometer. Kan kompletteras med extern skrivare för utskrift av hörtrösklar. Kan även föra över testresultat till Amplivox databasprogram som finns som tillbehör. Andra tillbehör som kan väljas till är t.ex. ljuddämpande kåpor, vilket kan vara till stor nytta för den mindre ambulerande hälsovårdsenheten. Bärväska ingår.

Ladda ner broschyr som PDF
240

En portabel diagnostisk audiometer för luftledd och benledd audiometri upp till 120 dB HL (70 dB HL för ben). Har förutom ren ton även pulserande och modulerad (warble) tonpresentation. Kan fås med antingen traditionella supraaurala hörtelefoner eller med instickstelefoner. Levereras med passande bärväska, svarsknapp och hörtelefoner. Kan även fås med batteridrift, skrivare och NOAH-kompatibilitet.

Ladda ner broschyr som PDF
260

Utöver funktionerna i 240 har 260 även anslutning för frifältshögtalare, CD- eller bandspelare för talaudiometri med inspelat tal, mikrofonanslutning för levande tal. Vidare har 260 även bredbandsmaskering och man kan även utföra bl.a. Stenger och ABLB test. Levereras i passande bärväska.

Ladda ner broschyr som PDF
270

Kan allt som 260 kan och ytterligare en del. T.ex. kan man utföra SISI-test, man kan välja 2.5 eller 5 dB steg i ljudnivå, man kan låsa brusnivån till ljudnivån så att man slipper justera båda nivåerna under en test, mm. Levereras i passande bärväska.

Ladda ner broschyr som PDF
PC850

Denna PC-baserade audiometer kan utföra Békésy-test såväl som manuellt tagna audiogram. Audiogrammen kan enkelt visas på datorns skärm, och skrivas ut på den anslutna skrivaren. De kan naturligtvis även sparas i den medföljande databasen.

 

Ladda ner broschyr som PDF
CA850

Detta är en automatisk screeningaudiometer avsedd för företagshälsovården. Den har en stor inbyggd display där man kan se audiogrammet direkt i displayen. Vid automatisk test är själva testen igång efter endast 3 knapptryck. CA850 kan även utföra Békésy-test såväl som manuellt tagna audiogram. Levereras i en praktisk bärväska.

Med en tillkopplad skrivare (tillval) kan man skriva ut resultatet i olika format. Andra valbara tillbehör är Dämpande kåpor och databasprogram.

 

Ladda ner broschyr som PDF
Senast ändrad: 02 juli 2014