Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

Auditdata


 

Entomed MedTech AB är svensk representant och servicecenter för Auditdatas audiometer och kringutrustning.

Vid köp av audiometer, teckna samtidigt ett kalibreringsavtal så slipper Ni hålla koll på när det är dags för den återkommande kalibreringen!
PRIMUS från Auditdata är ett helt nytt koncept inom modern audiologi. Systemet bygger på ett modultänkande där man kan börja med en PC-styrd audiometer som arbetar utan koppling till externa journalprogram. Man kan senare bygga ut det till ett fullskaligt system som täcker in hela vägen från den första hörseltesten till hörapparatutprovningen, och även prestandakontroll av hörapparaten. Som "stand-alone"-system är PRIMUS lätt att bära med sig. Allting får plats i datorväskan, tillsammans med laptopen, om man behöver göra hembesök hos någon kund.

Naturligtvis kan PRIMUS köras fullt integrerad i AuditBase. Eftersom PRIMUS konstruktörer sitter i samma rum som AuditBase konstruktörer kan man känna sig trygg med att systemen verkligen fungerar fullt ut tillsammans.

Detta är PRIMUS-systemet ensamt om!

PRIMUS AUD

En PC-baserad 2-kanals audiometer som arbetar i ett eget stand-alone program, eller direkt under AuditBase eller NOAH. Mäter tonaudiometer, luft- och benledning, talaudiometri, Högfrekvensaudiometri, Fritt fältmätning, valbara hörtelefoner mm. helt efter kundens önskemål. Man kan köpa den med lägsta konfigurering och uppgradera den när man får utökade behov.

Med strömförsörjning från datorns USB-port kan man presentera stimuli upp till 90 dB HL. Behöver man högre nivå använder man den medföljande externa nätdelen och kan då komma upp till 120 dB HL.

En stor fördel är att kalibreringen ligger lagrad i hörtelefonkabeln. Detta gör att man, istället för att skicka hela systemet för kalibrering alternativt få besök av en tekniker, med reskostnader mm., kan få en utbytes/låne-hörtelefon skickad till sig. När den nya hörtelefonen kopplas in läser systemet kalibreringsdata och allt fungerar som det skall, utan något avbrott i verksamheten. Den "gamla" hörtelefonen skickas därefter in för kontrollmätning och Ni får ett mätprotokoll som visar vilken avvikelse Ni haft vid tidpunkten för bytet.

PRIMUS kan levereras med hörtelefoner helt efter Era önskemål. De klassiska TDH-39, som inte längre rekommenderas eftersom de inte uppfyller miljökraven i RoHS-direktivet, och därför inte längre är godkända inom EU. DD-45 som är den hörtelefon som ersatt TDH-39 hos de allra flesta audiometertillverkare. HDA-200 från Sennheiser och naturligtvis PRIMUS instickstelefon som är likvärdig med de välkända E.A.RTONE 3A och 5A. Utöver dessa kan man naturligtvis också använda den klassiska benledningstelefonen B-71, och högtalare för Frifältsmätning.

Ladda ner broschyr som PDF

 

PRIMUS REM

Komplettera med denna modul så kan Ni mäta Real Ear Measurements, och på detta sätt optimera hörapparatinställningen. Man kan också få Speech Mapping, som inkluderar högfrekvensaudiometri. REM-modulen inkluderar Unaided, Occluded och Aided response, men även Insättningsförstärknings-mätning.

Med PRIMUS Probe mäter man enkelt ljudet inne i patientens hörselgång, även med hörapparaten på plats, och kan då optimera inställningarna.

Med denna modul kan man redan innan man ger kunden en hörapparat demonstrera vilken hjälp man kan få med hörapparaten. Man kan också visa för anhöriga ungefär hur olika ljud uppfattas av kunden utan att ha hörapparat. Detta kan leda till en högre förståelse både hos kunden själv och hos de anhöriga.

Ladda ner broschyr som PDF
PRIMUS HIT

Med denna enhet, Hearing Instrument Testing, kopplad till systemet får man en komplett station för hörseltest, utprovning av hörapparat, programmering och kvalitetstest. Enheten har anslutningar till HI-PRO box och kan enkelt användas tillsammans med programmeringsverktyget för att få en optimal programmering. Strömförsörjningen sker via USB-porten och alla mätdata sparas tillsammans med patientens hörselkurvor och annan patientdata.

Ladda ner broschyr som PDF
     
Senast ändrad: 02 juli 2014