Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Information Utskick Utställningar mm. International

Kvalitetspolicy


 

  • De produkter företaget tillhandahåller skall minst uppfylla de kvalitetskrav som ställs av kunder och myndigheter.
  • Kvalitetsbegreppet skall genomsyra hela företagets verksamhet, såväl internt som externt.
  • En nöjd kund är vårt främsta mål i kvalitetsarbetet.
  • Kunden skall ha uppfattningen att det ger ett mervärde att ha oss som leverantör.
  • Företagets medarbetare skall arbeta för att säkerställa och bevara verkan av fortlöpande förbättringar inom ramen för vår verksamhet, och för att nå uppsatta mål.
  • En ledstjärna i allt arbete skall vara Rätt vara/tjänst till Rätt kund vid Rätt tid och till Rätt pris.
Senast ändrad: 02 juli 2014