Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Information Utskick Utställningar mm. International

Miljöpolicy


 

 • Entomed MedTech AB skall i största möjliga utsträckning sortera sitt avfall på ett miljövänligt sätt. Kontorspapper skall återvinnas, likaså wellpapp.

 • Batterier skall lämnas i avsedda ”batteriholkar”.

 • Lysrör och glödlampor skall lämnas på återvinningsstation för korrekt återvinning.

 • Elektronikskrot skall lämnas på återvinningscentral för korrekt omhändertagande.

 • Entomed MedTech AB har avtal med El-kretsen i Sverige AB och tar därigenom vårt ansvar för återvinning av uttjänta elektriska och elektroniska apparater.

 • Entomed MedTech AB är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

 • Toners mm från skrivare returneras till tillverkaren för återvinning i de fall detta är möjligt.

 • Hushållssopor sorteras på det sätt kommunens sophantering kräver och/eller tillåter.

 • Metall skall återvinnas.

 • Eventuella andra miljöfarliga, eller miljöovänliga sopor skall lämnas till vederbörlig hantering/destruktion.

 • Annat eventuellt tillkommande avfall skall bedömas från fall till fall hur bästa hantering sker med en god miljöhänsyn.

 • Vi prioriterar användning av miljöcertifierade produkter och strävar efter att minska vår miljöpåverkan så långt som möjligt inom områdena transport, avfallshantering och energiförbrukning.

 

Senast ändrad: 02 juli 2014