Start Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

Produkter


 

På följande länkar hittar du de apparater vi marknadsför i Sverige, och i vissa fall även i Danmark, Finland och Norge.
Audiometrar Tympanometrar Hörtelefoner/Hörselskydd
Spirometrar Ultraljud för sinusdiagnostik Tillbehör och Reservdelar
Rinomanometrar Oto-Akustiska Emissioner Datorprogram för lagring av patientdata
Hörselburar FONIX Hörapparatanalysatorer Ultraljudstvätt
Otoskop Pannlampor mm. ÖNH-Operation, dräneringsrör mm.  
 
Senast ändrad: 02 juli 2014