Start Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm.

Tjänster


 

International visitors, please click on this link to see what we can offer our international visitors.

Internationell standard styr kraven på mätmiljön i lokal där man utför kalibrering!

Den årliga kalibreringen säkerställer att Er utrustning uppfyller de krav som ställs i internationell standard. Sådan kalibrering skall utföras i en lokal där mätmiljön är strikt reglerad med avseende på temperatur, luftfuktighet, lufttryck och inte minst störande omgivningsljud. Vi har klimatreglering i vår servicelokal för att säkerställa att vi uppfyller standardens krav.


Kalibrering
Årlig kalibrering/underhållsservice av Er Audiometer, Tympanometer, Spirometer mm. Vi kan även göra underhållsservice av EKG, vågar, blodtrycksmanschetter och annan utrustning till skolhälsovården och företagshälsovården.
 
Reparation
Reparation vid störningar i funktionen hos Er utrustning.

 
Kalibrering med avtal
Årlig kalibrering/underhållsservice av Er utrustning där vi årligen kallar in utrustningen inför nästa kalibrering, alternativt tecknar serviceavtal där vi utför merparten av servicen ute på plats hos Er.
Senast ändrad: 08 maj 2013