Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

Sibelmed


 

Entomed MedTech AB är svensk representant och servicecenter för Sibelmed

Vid köp av audiometer, teckna samtidigt ett kalibreringsavtal så slipper Ni hålla koll på när det är dags för den återkommande kalibreringen!
SIBELSOUND 400 Denna audiometer är det senaste från den spanska tillverkaren Sibel. Den finns i 6 varianter med möjlighet att komplettera med flera optioner. Samtliga modeller levereras med ett PC-program (W-50) för lagring av testdata. För alla modeller utom SUPRA är det en demoversion, som man enkelt kan uppgradera till en "skarp" version. SUPRA levereras med den skarpa versionen direkt.

Den enklaste är SS400A som är en manuell screeningaudiometer med möjlighet att föra över testdata till PC eller skriva ut på skrivare.

SS400AM är samma audiometer men med tillägg av maskeringsbrus.

SS400AO är samma som SS400A men den kan även testa hörtrösklar med benledning, dock utan maskeringsbrus.

SS400AOM är en kombination av SS400AM och SS400AO och är klassad som en diagnostisk audiometer typ 3 enligt IEC60645. Denna modell kan som tillval kompletteras med högfrekvensaudiometri - ända upp till 20 000 Hz. Den har dessutom inbyggt minne med plats för mer än 1 000 tester.

SS400AOM+ är en klinisk audiometer av typ 2 enligt IEC60645. Den har, förutom det som finns i SS400AOM, bl.a. talaudiometri och maskeringsbrus för tal, kommunikation mellan operatör och testperson.

SUPRA är "värstingen", också en typ 2 audiometer som har allt som SS400AOM+ har och lite till.

Ladda ner broschyr som PDF
AS5 är en familj av enklare manuella audiometrar för screening av hörtrösklar. De är mycket lätta att använda och har en tydlig display där frekvens och hörtröskelnivå lätt avläses. Hörtelefon TDH-39 och svarsknapp medföljer.

AS5-A är en manuell audiometer med kontinuerlig och pulserande ton.

AS5-AM är samma som AS5-A, men här har man lagt till möjligheten att använda maskeringsbrus om man upptäcker att testpersonen har en sidoskillnad mellan höger och vänster öra.

AS5-AO är som AS5-A men har möjlighet att testa hörtrösklar med benledning såväl som luftledning.

AS5-AOM är slutligen samma som AS5-AO men med tillägg av maskeringsbrus för att kunna maskera det motsatta örat när man skall bestämma hörtrösklarna hos en testperson med sidoskillnad eller för att få noggrannare hörtrösklar för respektive öra med benledningstekniken.

Ladda ner broschyr som PDF
     
Senast ändrad: 02 juli 2014