Start Uppåt Produkter Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

Sibelmed Spirometri


 

Entomed MedTech AB är svensk representant och servicecenter för Sibelmed

DATOSPIR MICRO

är en ny serie spirometrar som alla har mätdon enligt turbinprincipen. De kan även mäta bronkodillation. De har både USB- och seriell anslutning till PC. Modell B och C har minne för 1000 tester och kan även kompletteras med SpO2 modul. De har en pekskärm för enkelt val av funktion medan A-modellen har knappar för dessa val under displayen. Alla tre modellerna kan också kompletteras med Bronkokonstriktionsmätning och med trådlös överföring via Bluetooth-teknik. Den höga minneskapaciteten och möjligheten att ställa den i ett "Home"-läge gör den idealisk för astmapatienter där man vill undersöka hur besvären varierar över tiden. Läkaren kan då ladda ner mätdata vid nästa återbesök och på så sätt få en god bild av hur besvären varierar mellan läkarbesöken.

 

Ladda ner broschyr som PDF
DATOSPIR 110

har en stor display och lättanvända knappar. Den kan fås med SpO2 (Pulsioximetri) modul och/eller MEP-MIP modul, och kan enkelt kopplas samman med Sibelmeds W-20 databasprogram för lagring av tester och patientdata.

DATOSPIR 110-A har en 58 mm bred inbyggd skrivare men kan som tillval också anslutas till en extern skrivare. Den kan också fås med minne för antingen 150 eller 500 tester.

DATOSPIR 110-C har en 112 mm bred inbyggd skrivare men är vid leverans även klar för att kunna anslutas till en extern skrivare. Den levereras med minne för 150 tester som kan uppgraderas till 500 tester. Den kan också kompletteras med en Bronkkontriktions testmodul.

Ladda ner broschyr som PDF
DATOSPIR 120

har samma stora display som DATOSPIR 110, men finns med olika typer av transducers för mätning av luftflödet. Samtliga modeller mäter FVC, VC, MW både före och efter inhalering av bronkvidgande preparat. Som tillval finns SpO2 modul, MEP-MIP modul och PC program där man kan arbeta i realtid såväl som i efterhand. Modellerna A, B och C kan även kompletteras med den väderstation som ingår som standard i modell D. Alla modellerna kan kopplas till PC för överföring av testdata till en patientdatabas.

DATOSPIR 120-A kan kompletteras med en grafisk "intressefångare" för barn. Intern skrivare med 58 mm brett termopapper, men kan kompletteras med anslutning för extern skrivare

DATOSPIR 120-B har som standard minne för mer än 150 tester men kan som tillval byggas ut till 500. Kan även kompletteras med funktion för Bronkokonstriktionstest. Den interna skrivaren skriver på 112 mm brett termopapper men den kan också kompletteras med anslutning för extern skrivare.

DATOSPIR 120-C har samma funktioner som B-modellen, men använder en annan typ av mätdon, och har anslutning för extern skrivare som standard.

DATOSPIR 120-D har utöver ovanstående som standard test för Bronkokonstriktion, internt minne för minst 500 tester med grafik och en "väderstation" som registrerar temperatur, luftfuktighet och lufttryck.

Ladda ner broschyr som PDF
DATOSPIR TOUCH

Denna helt nya modell har en tryckkänslig färgskärm och finns i tre olika konfigurationer, Företagshälsovård, Primärvård och Diagnostisk där man får olika funktioner beroende på val. Den har inbyggd skrivare med 110 mm brett termopapper, men kan även föra över mätdata till PC via Bluetooth, USB eller via Ethernet. Man kan komplettera med ett flertal tillval som Pulsoximetri, Elektronisk väderstation, Bronkokonstriktionstest, MIP-MEP och Sniff.

DATOSPIR TOUCH kan levereras med Engångs-, Turbin- eller Fleischmätdon.

Ladda ner broschyr som PDF
DATOSPIR 600

är en helt PC-baserad spirometer som kan utföra alla de mätningar som DATOSPIR 120 kan. Den kan också kompletteras med en rad tillval som t.ex. väderstation, SpO2 modul, PImax-PEmax modul och Rhinomanometrimodul. Den kan fås med tre olika mätdon, antingen en Turbinmätare eller de två utan rörliga delar, "Lilly" typen som mäter rörelsen över ett finmaskigt nät, eller "Fleisch" typen som mäter luftströmmen genom ett antal tunna rör.

Ladda ner broschyr som PDF
PEAK 10

En PEF-mätare för eget bruk i hemmet för en enkel snabbkontroll av lungfunktionen hos astmapatienten. Gränserna för färgindikeringen kan enkelt ändras för att anpassas till den enskilde patientens förutsättningar.

Ladda ner broschyr som PDF
     
     
Senast ändrad: 02 juli 2014