Start Uppåt Tjänster Nyheter Våra agenturer och samarbetspartners Bilder Våra policies Information Utskick Utställningar mm. International

Spirometri


 

Med en spirometer kontrollerar man lungkapaciteten och kraften i in- och utandning, vilket är väsentligt för att diagnostisera olika lungsjukdomar som t.ex. Astma, KOL mm.

Spirometrar från Sibelmed

Senast ändrad: 02 juli 2014